เลือดจระเข้วินน์ จากนักวิจัย ม.เกษตรศาสตร์

เลือดจระเข้วินน์ ใช้กรรมวิธีเจาะเก็บเลือดที่สะอาด ปลอดภัย เก็บเลือดจระเข้ที่มีคุณภาพดีลงสู่ขวดในระบบปิด ด้วยนวัตกรรมการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนพาสเจอร์ไรส์ ผ่านขั้นตอนกระบวนการแยกน้ำเลือดด้วยวิธีใหม่(ฮีโมไลเสท) และฟรีซดราย(ฟรีซดราย คือ การระเหิดแห้งภายใต้ความเย็นจัด)โดยไม่เติมสารใดๆเก็บรักษาคุณค่าเลือดจระเข้ด้วยกระบวนการฟรีซดราย ซึ่งเป็นขั้นตอนพิเศษเฉพาะ ปราศจากเชื้อโรค แบคทีเรีย และสารปนเปื้อน

เครื่องฟรีซดราย(เครื่องระเหิดแห้งภายใต้ความเย็นจัด)

เครื่องบรรุแคปซูลอัตโนมัติ

เครื่องบรรจุแคปซูลลงในขวดเลือดจระเข้วินน์

เลือดจระเข้แคปซูล วินน์ รับรองโดย อย. เลขที่ 13-1-03060-1-0001 และได้มาตรฐานการผลิต GMP และ HACCP ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ (QC) ก่อนถึงมือผู้บริโภค

  • มีมาตรฐานคุณภาพการผลิตฯ ระดับสากล ISO 9001: 2015, GMP & HACCP
  • มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR Beginner Award 2019)
  • นวัตกรรมการผลิต “ฮีโมไลเสท เลือดจระเข้” เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สารอาหารที่ดีจากเลือดจระเข้ช่วยเสริมอาหารบำรุงร่างกาย

สิ่งที่ได้อธิบายการผลิตเลือดจระเข้แคปซูลยี่ห้อวินน์ มีความแตกต่างหรือจุดเด่นต่างจากแบรนด์อื่นๆ ในตลาด คือ นักวิจัยผู้ประดิษฐ์นวัตกรรม “เลือดจระเข้แคปซูล” รศ.ดร. วิน เชยชมศรี กับ รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติและคณะ …ให้คำแนะนำ ควบคุมดูแลเรื่องการผลิต และการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ อย่างต่อเนื่อง

ประวัติโดยย่อ 

รศ.ดร.วิน เชยชมศรี

ภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

  • M.S (Tropical Medicine), Mahidol University, ไทย, 2531
  • B.S (Biology), Ramkhamhaeng University, ไทย, 2522
  • Ph.D Agricultural Biotechnology Kasetsart University 2550

รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

ภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์วิทยาเขตบางเขน

  • Ph. D. (Agricutural Science), University of Tsukuba, JAPAN, 2545
  • วท.ม. (พยาธิวิทยาคลินิก), คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล, ไทย, 2534
  • วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น, ไทย, 2531